Dictionar Juridic - Termeni Juridici Explicati incepand cu litera D / 168


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV

Damnum emergens, lucrum

O paguba ce se iveste, un cessans câstig care înceteaza

Datio in solutum

Stingerea obligatiei prin plata altui lucru decât cel datorat cu acordul creditorului

De facto

De fapt. Situatie de fapt opusa unei situatii de drept

De jure

De drept. Situatie prevazuta de lege

De lege lata et de lege ferenda

Despre o lege data (existenta, în vigoare) si despre o lege care va fi data ori ar trebui sa fie data 

Do ut des

Îti dau ca sa-mi dai! - Formula referitoare la echivalenta prestatiilor în cazul schimbului. În sens larg, serviciu contra serviciu

Docendo discimus

Învatam învatând pe altii

Donationes mortis causa

Donatiuni pentru cauza de moarte. Se constituie sub coditia ca donatarul moare înaintea donatorului, actul de donatie devine caduc

Dura lex sed lex

Legea este aspra dar e lege, adagiu care exprima carcterul obligatoriu al legii, oricât de aspra ar fi ea

Darea de mita

Darea de mita este promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, in modurile si scopurile prevazute de lege.

Darul manual

Darul manual este o varietate a contractului de donatie ce are ca obiect bunuri mobile corporale, a carui valabila incheiere se executa prin remiterea ...

Date in forma electronica

Date in forma electronica sunt reprezentari ale informatiei intr-o forma adecvata crearii, prelucrarii, trimiterii, primirii sau stocarii acesteia pri ...

Dauna

Dauna este paguba sau prejudiciul provocat unei persoane ca urmare a neindeplinirii unei obligatii contractuale sau legale, a savarsirii unei infracti ...

Daune cominatorii

Daune cominatorii sunt sumele de bani pe care debitorul unei obligatii de a face sau a nu face ceva este obligat sa le plateasca creditorului, pentru ...

Daune-interese

Daune-interese reprezinta despagubirile in bani la care este obligat prin hotarare judecatoreasca, debitorul in scopul repararii prejudiciilor cauzate ...

Daune-interese compensatorii

Daune-interese compensatorii reprezinta echivalentul in bani al repararii prejudiciului cauzat creditorului prin neexecutarea totala sau partiala a ob ...

Daune-interese moratorii

Daune-interese moratorii sunt acele daune-interese care se platesc pentru simpla intarziere in executarea obligatiilor contractuale.

Debitorul

Debitorul este subiectul pasiv al unui raport juridic, care este tinut sa execute in favoarea creditorului o anumita prestatie determinata, de a da, a ...

Decaderea

Decaderea reprezinta pierderea unor drepturi ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept. In materie penala, decaderea este sanctiunea ...

Decaderea parintelui din drepturile parintesti

Decaderea parintelui din drepturile parintesti reprezinta pierderea drepturilor parintesti daca sanatatea sau dezvoltarea fizica a copilului este pusa ...

Decizia

Decizia este hotararea prin care instanta se pronunta asupra apelului, recursului, recursului in anulare, recursului in interesul legii, precum si hot ...

Declararea disparitiei si a mortii

Declararea disparitiei si a mortii este institutia de drept de competenta judecatoriei. Declararea judecatoreasca a mortii este precedata de declarare ...

Declaratia drepturilor omului si ale cetateanului

Declaratia drepturilor omului si ale cetateanului este un document al revolutiei din Franta, care a fost adoptat la 26 august 1789 de catre Adunarea C ...

Declaratia universala a drepturilor omului

Declaratia universala a drepturilor omului a fost adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite (O.N.U.) reunita la Paris in data de 1 ...

Declaratiile

Declaratiile constituie mijloace de proba, relatari facute de catre persoanele si partile care participa in procesul penal.

Declinarea de competenta

Declinarea de competenta este trimiterea cauzei penale de catre organul care constata ca nu este competent organului de urmarire penala sau instantei ...

Defetismul

Defetismul face parte din grupul crimelor si delictelor contra capacitatii de aparare a tarii, asezate in capitolul II, titlul XII, art. 504 Cod penal ...

Delapidarea

Delapidarea consta in insusirea, folosirea sau traficarea de catre un functionar, in interesul sau ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri p ...

Delegarea

Delegarea este imputernicirea data unor organe ierarhic inferioare atunci cand un organ de urmarire penala sau instanta de judecata nu are posibilitat ...

Delegatia

Delegatia este actul juridic prin care o persoana numita delegant, insarcineaza o alta persoana numita delegat, sa execute o anumita prestatie in favo ...

Deliberarea

Deliberarea este operatiunea prin care completul de judecata apreciaza asupra solutiei pe care urmeaza sa o pronunte in cauza supusa judecatii, delibe ...

Delincventa juvenila

Delincventa juvenila reprezinta un fenomen complex, un ansamblu de conduite ale unor minori aflate in conflict cu valorile ocrotite de norma penala. U ...

Demisia

Demisia reprezinta actul unilateral de vointa al salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individu ...

Denuntarea calomnioasa

Denuntarea calomnioasa este infractiunea ce consta in invinuirea mincinoasa facuta prin denunt sau plangere, cu privire la savarsirea unei infractiuni ...

Denuntul

Denuntul reprezinta o modalitate de sesizare a organelor de urmarire penala cu privire la savarsirea unei infractiuni prevazute de legea penala facuta ...

Depasirea legitimei stari de necesitate

Depasirea legitimei stari de necesitate reprezinta acea stare in care se afla persoana care, pentru a salva de la un pericol iminent ce nu putea fi in ...

Depasirea limitelor legitimei aparari

Depasirea limitelor legitimei aparari este starea in care se afla persoana care, aparandu-se impotriva unui atac material, direct, imediat si injust, ...

Dependinte

Dependinte sunt acele incaperi care deservesc suprafata locuibila, reprezentand un accesoriu al acestei suprafete.

Deponentul

Deponentul este persoana care in temeiul unui contract de depozit, incredinteaza spre pastrare depozitarului, un bun mobil, cu obligatia acestuia din ...

Descendentii

Descendentii sunt copiii defunctului si urmasii lor in linie dreapta la infinit, fara deosebire de sex si indiferent daca sunt din aceeasi casatorie s ...

Deschiderea succesiunii

Deschiderea succesiunii reprezinta momentul transmiterii de drept a patrimoniului lui de cujus catre mostenitorii sai legali si testamentari cu respec ...

Desesizarea

Desesizarea este incetarea investirii unui organ de urmarire penala sau instanta de judecata cu solutionarea unei pricini, in temeiul propriei hotarar ...

Desistarea

Desistarea consta in intreruperea de catre faptuitor a savarsirii infractiunii, de buna voie, inainte de descoperirea faptei. Nu constituie desistare ...

Despagubirea

Despagubirea reprezinta suma de bani stabilita prin hotarare judecatoreasca, pe care debitorul unei obligatii contractuale neexecutate sau a unei fapt ...

Detasarea

Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul execut ...

Detector de minciuni

Detector de minciuni este un aparat folosit de catre organele de urmarire penala in incercarea de a determina daca cel supus acestei probe spune sau n ...

Detentia

Detentia este stapanirea materiala asupra unui lucru mobil, exercitata temporar, in baza unui raport juridic, fara ca persoana care o exercita sa se p ...

Detentorul precar

Detentorul precar este acea persoana care detine un bun fara intentia sau vointa de a efectua aceasta stapanire pentru sine, de a se comporta ca propr ...

Detinerea

Detinerea consta in privarea de libertate a persoanei arestate preventiv si condamnate pentru savarsirea de infractiuni si tinerea ei in locuri specia ...

Deturnarea de fonduri

Deturnarea de fonduri consta in schimbarea destinatiei fondurilor banesti sau a resurselor materiale, fara respectarea prevederilor legale, daca fapta ...

Devalmasia

Devalmasia este dreptul de proprietate pe care doua sau mai multe persoane numite devalmasi il au asupra aceluiasi bun nedivizat intre ele in cote-par ...

Dezbaterile

Dezbaterile reprezinta o faza a judecatii in prima instanta ce are loc dupa cercetarea judecatoreasca, in cadrul carora se da cuvantul procurorului si ...

Dezmembramintele

Dezmembramintele reprezinta o separare a drepturilor reale in: posesie, folosinta si dispozitie.

Diferendul

Diferendul reprezinta o neintelegere privind o problema juridica sau un conflict de conceptii juridice, ori de interese intre doua persoane. Un difere ...

Discernamantul

Discernamantul reprezinta capacitatea psihica a unei persoane de a-si da seama de caracterul si urmarile faptei pe care o savarseste si de a-si manife ...

Dispensa

Dispensa reprezinta scutirea unei persoane de indeplinirea anumitor conditii sau obligatii prevazute de lege.

Dividendele

Dividendele sunt beneficiile obtinute prin activitatea unei societati comerciale si care urmeaza a fi impartite intre asociati dupa ce au fost deduse ...

Divortul

Divortul reprezinta desfacerea casatoriei pe cale judecatoreasca datorita unor motive temeinice, a unor raporturi iremediabile dintre soti care fac im ...

Divulgarea

Divulgarea infractiune de dezvaluire, de transmitere a unui secret catre o persoana neindreptatita sa-l cunoasca.

Divulgarea secretului profesional

Divulgarea secretului profesional infractiune ce consta in divulgarea fara drept a unor date, de catre cel caruia i-au fost incredintate, sau de catre ...

Doctrina

Doctrina reprezinta totalitatea principiilor ce guverneaza sistemului juridic; este un mijloc auxiliar de determinare a normelor de drept. Are rolul d ...

DOLUL (viclenia)

DOLUL (viclenia) reprezinta inducerea in eroare a unei persoane prin folosirea de mijloace dolosive sau viclene cu scopul de a o determina sa consimta ...

Domiciliul

Domiciliul reprezinta locuinta statornica sau cea principala a persoanei fizice, trecuta si in cartea de identitate a persoanei, asa cum este luata in ...

Donatarul

Donatarul este persoana care are capacitatea de a primi cu titlu gratuit, printr-un contract de donatie, de la o alta persoana, numita donator, dreptu ...

Donatia deghizata

Donatia deghizata este donatia simulata, ascunsa sub forma unui act juridic cu titlu oneros, dar valabila daca donatorul avea capacitatea de a dispune ...

Donatia indirecta

Donatia indirecta este donatia realizata printr-un act juridic diferit de contractul de donatie, incheiat cu intentia de a gratifica persoana donataru ...

Donatia intre soti

Donatia intre soti reprezinta o varietate a contractului de donatie ce poate fi oricand revocata de catre sotul donator, indiferent de forma pe care a ...

Donatia prin persoana interpusa

Donatia prin persoana interpusa este prezumata a fi donatia facuta in favoarea unui parinte, a unui descendent sau a sotului persoanei incapabile de a ...

Dreptul

Dreptul este totalitatea regulilor de conduita stabilite si sanctionate de lege si care sunt aduse la indeplinire prin forta de constrangere a statulu ...

Dreptul administrativ

Dreptul administrativ este ramura dreptului ce reglementeaza raporturile patrimoniale, pe baza metodei sale specifice, ce consta in subordonarea unei ...

Dreptul afectat de modalitati

Dreptul afectat de modalitati este dreptul subiectiv a carui nastere, exercitare sau stingere depinde de indeplinirea sau neindepinirea unor conditii, ...

Dreptul canonic

Dreptul canonic este acel drept ce cuprinde totalitatea regulilor instituite de biserica referitoare la organizarea interna a acesteia, la raporturile ...

Dreptul civil

Dreptul civil este acea ramura a dreptului care reglementeaza raporturi patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoane fizice si persoane jur ...

Dreptul comercial

Dreptul comercial reglementeaza raporturile ce se stabilesc in activitatea comerciala interna, realizata de catre comercianti si cuprinde normele juri ...

Dreptul de abitatie

Dreptul de abitatie este un drept de uz care are ca obiect o locuinta si care confera titularului sau dreptul de a poseda si folosi acea locuinta, pro ...

Dreptul de aparare

Dreptul de aparare este un principiu de baza al procesului penal ce consta in prerogativele si posibilitatile legale, pe care le au partile in proces, ...

Dreptul de autor

Dreptul de autor reprezinta totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile referitoare la realizarea unei opere literare, artistice sau ...

Dreptul de azil

Dreptul de azil este dreptul acordat de catre un stat unor cetateni straini urmariti de autoritatile din tara lor din motive politice, pentru a se sta ...

Dreptul de creanta

Dreptul de creanta este acel drept care confera titularului lor posibilitatea de a cere unei alte persoane individual determinata sa dea, sa faca, sau ...

Dreptul de preemtiune

Dreptul de preemtiune reprezinta dreptul uneia din parti de a fi preferata unei alte persoane la cumpararea sau vanzarea unui anumit bun

Dreptul de proprietate

Dreptul de proprietate este acel drept real care confera titularului dreptul de a intrebuinta bunul potrivit naturii ori destinatiei sale, de a-l folo ...

Dreptul de proprietate intelectuala

Dreptul de proprietate intelectuala reprezinta ansamblul normelor juridice care reglementeaza raporturile privind protectia creatiei intelectuale in d ...

Dreptul de proprietate privata

Dreptul de proprietate privata este dreptul apartinand numai persoanelor fizice care isi pot exercita, asupra imobilelor din proprietatea privata, toa ...

Dreptul de servitute

Dreptul de servitute este sarcina impusa asupra unui imobil pentru uzul si utilitatea unui imobil avand alt proprietar. Este un drept real principal d ...

Dreptul de superficie

Dreptul de superficie este drept real rezultat din dreptul de proprietate pe care il are o persoana, denumita superficiar, asupra constructiilor, plan ...

Dreptul de uz

Dreptul de uz este acel drept real principal, dezmembramant al dreptului de proprietate, care confera titularului sau atributele de posesie si folosin ...

Dreptul de uzufruct

Dreptul de uzufruct este dreptul de a se bucura cineva de lucrurile ce sunt proprietatea altuia, intocmai ca insusi proprietarul lor, insa cu indatori ...

Dreptul familiei

Dreptul familiei reprezinta totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile personale si patrimoniale ce izvorasc din casatorie, rudenie, ...

Dreptul penal

Dreptul penal reprezinta ansamblul normelor juridice care reglementeaza relatiile de aparare sociala si combatere a criminalitatii, prin determinarea ...

Dreptul pozitiv

Dreptul pozitiv cuprinde totalitatea normelor juridice in vigoare la un moment dat, prin care se reglementeaza o institutie juridica sau care alcatuie ...

Dreptul principal

Dreptul principal este dreptul subiectiv care da nastere in mod direct unui drept la actiune si in puterea caruia titularul poate pretinde altor perso ...

Dreptul real

Dreptul real este acel drept subiectiv patrimonial si absolut, care confera titularului sau posibilitatea de a-si exercita in mod direct si fara concu ...

Dreptul real accesoriu

Dreptul real accesoriu este acel drept real pentru garantarea unui drept de creanta a carui existenta depinde in mod direct de existenta dreptului gar ...

Dreptul real principal

Dreptul real principal este acel drept real cu o existenta de sine statatoare, independent de existenta vreunui alt drept.

Dreptul relativ

Dreptul relativ este acel drept subiectiv care produce efecte numai intre titularul sau, ca subiect activ, si una sau mai multe persoane determinate, ...

Dreptul roman

Dreptul roman cuprinde totalitatea normelor de conduita, si care constituie un sistem extrem de vast si complex, format din numeroase ramuri si instit ...

Dreptul secundar

Dreptul secundar este un drept subiectiv ce confera titularului sau puterea de a determina producerea unui efect juridic, prin incheierea unui act jur ...

Dreptul subiectiv

Dreptul subiectiv este prerogativa recunoscuta de lege persoanei fizice sau juridice, ca subiect activ al raportului juridic, de a putea pretinde subi ...

Justia domina et regina omnium virtutumNoutati juridice si legislative


Intr-o lume in miscare, va tinem la curent cu ultimele modificari legislative si articole de interes.

Noutati Juridice


ZILE LIBERE 2018 - Sarbatori Legale In Romania

Cele 12 zile libere în 2018 sunt: 1 ianuarie, 2 ianuarie — Anul Nou 24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române 8 aprili ... Detalii

ZILE LIBERE 2017, PREVAZUTE IN CODUL MUNCII

În România există 14 zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează, iar acestea sunt prevăzute exclu ... Detalii

BUGETARII VOR AVEA LIBER SI PE 14 AUGUST

Executivul a stabilit astăzi, printr-o hotărâre, ca ziua de luni, 14 august 2017, să fie zi liberă pentru salariații din ... Detalii

Noutati Legislative


Consimţământul prevăzut de regulamentul privind protectia datelor cu caracter personal GDPR

Condițiile de acordare a consimțământului au fost consolidate, iar companiile nu vor mai putea folosi termeni și condiți ... Detalii

Scutire impozit IT 2018: modificari de la 1 februarie 2018 (oficial ANAF)

Potrivit art. 60 pct. 2 din Codul fiscal, persoanele fizice sunt scutite de la plata impozitului pentru veniturile din salarii si asimilate salariil ... Detalii

DPO - Ofițer de protecție a datelor cu caracter personal

În prezent, controlorii sunt obligați să notifice activitățile de prelucrare a datelor cu autoritățile locale de pr ... Detalii

Justia domina et regina omnium virtutumBlog - Sectiune de articole utile


Pentru a fi informat si a intelege anumite aspecte din domeniul jurdic, va prezentam aceasta colectie de articole utile.

Articole informative


Sancțiuni în caz de incălcare GDPR

În cadrul organizațiilor GDPR care încalcă GDPR, li se poate aplica o amendă de până la 4% din cifra de afaceri a ... Detalii

Articole recomandate


GDPR - Domeniul de aplicare sporit teritorial (aplicabilitate extra-teritorială)

În mod evident, cea mai mare schimbare în ceea ce privește confidențialitatea în materie de confidențialitate a datelor ... Detalii

Justia domina et regina omnium virtutumTermeni de utilizare | GDPR & Cookies | Modifică preferințe Cookieuri