Dictionar Juridic - Termeni Juridici Explicati incepand cu litera C / 167


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV

Cessante causa, effectus cessat

Daca înceteaza cauza, înceteaza si efectul

Cessante ratione legis, cessat

Daca înceteaza motivatia legii lex ipsa înceteaza legea însasi

Cessio crediti

Cesiunea de creanta

Cessio debiti

Cesiunea de datorie

Condicio sine qua non

Conditie absolut indispensabila „fara de care nu”

Consensus

Consimtamântul partilor, necesar pentru încheierea unei conventii

Corpore alieno

Posesor de corp strain

Cui (Quid) prodest?

Cui (la ce) foloseste? Formula folosita atunci când nu este clara intentia cu care a fost savârsit un anumit act sau exista îndoieli asupra oportun ...

Cadastrul

Cadastrul reprezinta sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, r ...

Caducitatea

Caducitatea reprezinta lipsa de eficacitate a unui act juridic, determinata de un eveniment independent de vointa sau de culpa partilor, dupa incheier ...

Calea de atac

Calea de atac este un mijloc juridic procesual, pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc., prin care se creeaza posibilitatea verificarii ...

Calitatea

Calitatea reprezinta acel ansamblu de insusiri specifice pe care trebuie sa le aiba produsele sau bunurile care formeaza obiectul unui contract in con ...

Calomnia

Calomnia face parte din grupul delictelor contra demnitatii, si care consta in afirmarea sau imputarea in public, prin orice mijloace, a unei fapte de ...

Cambia

Cambia reprezinta acel titlu de credit ce contine o obligatie de plata sau de a face fara sa se plateasca fara contraprestatie o suma determinata, in ...

Capacitatea de exercitiu

Capacitatea de exercitiu reprezinta capacitatea persoanei de a-si exercita drepturile si de a-si asuma obligatiile, savarsind acte juridice, personal ...

Capacitatea de folosinta

Capacitatea de folosinta reprezinta capacitatea de a avea drepturi si obligatii. Aceasta incepe la nasterea persoanei si inceteaza o data cu moartea a ...

Capacitatea juridica

Capacitatea juridica reprezinta aptitudinea generala a persoanei fizice sau juridice de a avea drepturi si obligatii recunoscute de lege, de a fi subi ...

Capacitatea penala

Capacitatea penala este aptitudinea unei persoane de a raspunde penal pentru crimele sau delictele savarsite. De regula, orice persoana are capacitate ...

Capacitatea succesorala

Capacitatea succesorala este aptitudinea unei persoane de a fi subiect al drepturilor si obligatiilor ce le implica calitatea sa de mostenitor. Capaci ...

Capitalul social

Capitalul social este acea parte din patrimoniul unei societati comerciale, care cuprinde aportul in bani sau in natura, adus de membrii societatii la ...

Cartea funciara

Cartea funciara este sistemul de publicitate imobiliara intemeiat pe identificarea cadastrala a imobilelor; care poate fi colectiva (pentru intreaga c ...

Casarea

Casarea defineste desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).

Casatoria

Casatoria reprezinta uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie, incheiata potrivit dispozitiilor legale, cu scopul de a intemeia o familie, ...

Casatoria fictiva

Casatoria fictiva este o forma a simulatiei, cand nu s-a incheiat in scopul de a intemeia o familie, adica de a crea relatii patrimoniale si personale ...

Casatoria putativa

Casatoria putativa este aceea care, desi nula sau anulata, produce totusi unele efecte fata de sotul care a fost de buna-credinta la incheierea ei, ad ...

Cautiunea

Cautiunea reprezinta suma de bani depusa de inculpat prin care se garanteaza respectarea de catre acesta a obligatiilor cei revin pe timpul liberarii ...

Cazierul judiciar

Cazierul judiciar reprezinta un sistem de organizare si clasificare a fiselor de evidenta in care sunt consemnate datele privind antecedentele penale ...

Cazul fortuit

Cazul fortuit reprezinta o cauza care inlatura caracterul penal al faptei si vinovatia persoanei, cand actiunea sau inactiunea, care a produs rezultat ...

Cedat

Cedat este debitorul unui raport juridic de obligatie care a facut obiectul unei cesiuni de creanta, prin efectul careia o alta persoana numita cesion ...

Cedent

Cedent este creditorul care isi transmite dreptul sau unei alte persoane numite cesionar, printr-o cesiune de creanta.

Cenzor

Cenzor este persoana desemnata sa verifice gestiunea unei organizatii, societati comerciale etc. , ce face parte dintr-o comisie de cenzori sau de rev ...

Cercetarea

Cercetarea defineste actiunile desfasurate de organele de urmarire penala sau de jurisdictie pentru stabilirea existentei sau inexistentei unei infrac ...

Cercetarea la fata locului

Cercetarea la fata locului este activitatea de urmarire penala, ce consta in cercetarea nemijlocita si amanuntita a locului unde s-a savarsit infracti ...

Certificatul

Certificatul reprezinta inscrisul eliberat de catre un organ de stat, prin care se adevereste existenta unei fapte sau savarsirea unui act juridic.

Certificatul de mostenitor

Certificatul de mostenitor este inscrisul oficial prin care, la incheierea procedurii succesorale notariale, notarul constata calitatea de mostenitor ...

Certificatul de nastere

Certificatul de nastere reprezinta certificatul de stare civila eliberat unei persoane cu ocazia nasterii sale si in care se consemneaza acest evenime ...

Cesionarul

Cesionarul este acea persoana care dobandeste de la cedent calitatea de creditor intr-un raport juridic de obligatie preexistent, printr-o cesiune de ...

Cesiunea de creanta

Cesiunea de creanta reprezinta mijlocul specific de transmitere a obligatiilor constand in acordul de vointe prin care creditorulnumit cedenttransmite ...

Cetatenia

Cetatenia reprezinta legatura juridica si politica permanenta dintre o persoana fizica si un stat, care genereaza si exprima drepturile si obligatiile ...

Chirias

Chirias este acea persoana care dobandeste folosinta unei locuinte sau a altui bun in baza unui contract de inchiriere, platind in schimb o suma de ba ...

Citatia

Citatia este actul procedural, prin care o persoana este chemata in fata organelor de urmarire penala sau a instantei de judecata. Citatia are caracte ...

Clasa de mostenitori

Clasa de mostenitori reprezinta categoria de persoane aflate in relatii de rudenie cu defunctul, care sunt chemate la succesiunea acestuia in ordinea ...

Clauza

Clauza este prevederea sau stipulatia cuprinsa intr-un act juridic. Clauza contractuala se stabileste in contract prin acordul de vointa al partilor. ...

Clauza compromisorie

Clauza compromisorie reprezinta o stipulare cu caracter specialce vizeaza diferendele care pot sa apara in legatura cu aplicarea sau interpretarea tra ...

Clauza penala

Clauza penala este conventia accesorie prin care partile contractuale stabilesc, prin apreciere, cuantumul daunelor-interese compensatorii sau morator ...

Coautoratul

Coautoratul este forma participatiei penale, care consta in savarsirea unei crime sau a unui delict de cate doua sau mai multe persoane, situatie in c ...

Codul

Codul este actul legislativ care cuprinde intr-un sistem unitar normele dintr-o ramura a dreptului.

Cogitationis poena nemo punitur

Cogitationis poena nemo punitur (nimeni nu poate suferi o pedeapsa pentru gandurile sale) principiu al dreptului penal cunoscut inca din dreptul roman ...

Colateralii ordinari

Colateralii ordinari sunt rudele defunctului, altele decat fratii, surorile si descendentii acestora, pana la gradul al IV-lea inclusiv, adica matusil ...

Colocatar

Colocatar este persoana avand calitatea de locatar principal sau locatar, considerata in raporturile sale cu alte persoane care locuiesc in acelasi im ...

Coloteralii privilegiati

Coloteralii privilegiati sunt fratii si surorile defunctului si descendentii acestora pana la gradul IV inclusiv (nepotii si stranepotii de frate / so ...

Comanditar

Comanditar este asociatul dintr-o societate in comandita simpla care raspunde pentru obligatiile asumate de societate numai in limita capitalului subs ...

Comanditat

Comanditat este asociatul dintr-o societate in comandita simpla ce este tinut sa raspunda solidar si nelimitat pentru obligatiile asumate de societate ...

Comisia rogatorie

Comisia rogatorie este insitutia folosita de organul de urmarire penala sau instanta de judecata pentru realizarea unui act procedural de catre un alt ...

Comodantul

Comodantul este persoana care in temeiul unui contract de comodat, imprumuta comodatarului un bun, in mod gratuit.

Comodatarul

Comodatarul este persoana care in temeiul unui contract de comodat, primeste de la comodant un bun, avand obligatia de a se ingriji de conservarea bun ...

Comorientii

Comorientii sunt doua sau mai multe persoane care au murit in aceeasi imprejurare si in astfel de conditii incat nu se poate stabili daca una a suprav ...

Compensatia

Compensatia este un mijloc de stingere a unor obligatii reciproce, avand ca obiect bunuri de acelasi fel, si este de trei feluri: legala, conventional ...

Completul de judecata

Completul de judecata reprezinta colectivul de judecatori constituit, de regula, de catre presedintele instantei, pentru solutionarea cauzelor care i ...

Complexul de inferioritate

Complexul de inferioritate este acea stare psihica ce se resimte ca un sentiment de insuficienta, de incapacitate personala, constituita dintr-un ansa ...

Complicele

Complicele este participantul la savarsirea unei infractiuni sau a unui delict, care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea une ...

Complicitatea

Complicitatea reprezinta modalitatea de participatie cel mai des intalnita in practica judiciara, si consta in fapta persoanei care, cu intentie, inle ...

Complotul

Complotul consta in initierea sau constituirea unei asociatii sau grupari in scopul savarsirii vreuneia dintre infractiunile contra securitatii nation ...

Comportamentul deviant

Comportamentul deviant este un caz particular al comportamentului care consta in punerea in pericol a valorilor fundamentale ale societatii prin indep ...

Comunitatea de bunuri

Comunitatea de bunuri desemneaza bunurile dobandite in timpul casatoriei ce intra sub incidenta comunitatii de bunuri, adica se prezuma ca sunt bunuri ...

Comutarea pedepsei

Comutarea pedepsei este modalitatea de gratiere prin care o pedeapsa pronuntata, mai grava, este inlocuita cu alta, mai usoara. Comutarea pedepsei se ...

Concedierea

Concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului, dispusa pentru motive care tin sau nu de persoana sala ...

Concesionarul

Concesionarul este persoana fizica sau juridica care a dobandit dreptul de a exploata anumite bunuri sau servicii publice, prin incheierea unui contra ...

Concesiunea

Concesiunea este conventia intre stat si concesionar, prin care ultimul capata dreptul de a exploata bunuri sau servicii publice apartinand statului, ...

Concluziile

Concluziile reprezinta sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea ...

Concubinajul

Concubinajul desemneaza relatia de convetuire, cu caracter de stabilitate relativa, ce reprezinta o simpla stare de fapt.

Concurenta neloiala

Concurenta neloiala consta in fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false, pr ...

Concursul de infractiuni

Concursul de infractiuni - consta in savarsirea de aceeasi persoana a doua sau mai multe infractiuni, inainte de a fi fost condamnata definitiv pentru ...

Condamnarea

Condamnarea reprezinta una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala, daca constata ca fapta exista, constituie infrac ...

Conditia potestativa simpla

Conditia potestativa simpla este acea conditie ce consta intr-un eveniment viitor a carui realizare depinde de vointa uneia dintre parti cat si de un ...

Conditia rezolutorie

Conditia rezolutorie este acea conditie la indeplinirea careia actul juridic ce contine o astfel de conditie este desfiintat retroactiv.

Conditia suspensiva

Conditia suspensiva este acea conditie care suspenda indeplinirea obligatiei pana la indeplinirea ei.

Confirmarea

Confirmarea reprezinta manifestarea de vointa prin care o persoana indreptatita a cere anularea unui act juridic renunta expres sau tacit la acest dre ...

Conflictul de competenta

Conflictul de competenta este situatia in care doua sau mai multe instante judecatoresti se considera concomitent competente sa solutioneze o anumita ...

Conflictul de munca

Conflictul de munca reprezinta orice dezacord intervenit intre partenerii sociali in raporturile de munca.

Confruntarea

Confruntarea este procedeul probatoriu folosit de catre instanta de judecata si organele de urmarire penala care consta in punerea fata in fata si asc ...

Consecintele deosebit de grave

Consecintele deosebit de grave reprezinta urmari ale infractiunii care pot determina agravarea sanctiunilor penale. Prin consecinte deosebit de grave, ...

Consensualismul

Consensualismul este principiul juridic ce se caracterizeaza prin recunoasterea valabilitatii incheierii unui contract prin simplul acord de vointa al ...

Consiliul europei

Consiliul europei este organizatia de cooperare interguvernamentala si parlamentara, creata in 1949, al carei scop este sa realizeze o uniune mai stra ...

Consiliul superior al magistraturii

Consiliul superior al magistraturii pentru organizarea judecatoreasca.

Consimtamantul

Consimtamantul este manifestarea de vointa a unei persoane in vederea incheierii unui act juridic, pentru a carei valabilitate consimtamantul trebuie ...

Constatarea medico-legala

Constatarea medico-legala reprezinta un mijloc de proba necesar in urmatoarele cazuri: moarte violenta, moarte a carei cauza nu se cunoaste ori este s ...

Constituirea ca parte civila

Constituirea ca parte civila este actul procesual prin care persoana vatamata isi manifesta vointa de a participa in procesul penal in calitate de par ...

Constrangerea fizica si constrangerea morala

Constrangerea fizica si constrangerea morala sunt cauze care inlatura caracterul penal al faptei nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea pe ...

Contestatia in anulare

Contestatia in anulare este calea extraordinara de atac, exercitata impotriva hotararilor penale definitive. Legea penala prevede patru cazuri de cont ...

Contestatia la executare

Contestatia la executare este procedeul jurisdictional de solutionare a plangerilor indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala. ...

Continutul infractiunii

Continutul infractiunii consta in totalitatea conditiilor cerute de lege pentru ca o fapta sa constituie infractiune, si anume: fapta sa fie prevazuta ...

Contractul

Contractul este actul juridic civil ce consta in acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane, incheiat in scopul de a crea, modifica sau sting ...

Contractul accesoriu

Contractul accesoriu este acel contract care nu are o existenta de sine statatoare ci depinde de existenta unui alt contract principal.

Contractul aleatoriu

Contractul aleatoriu este contractul oneros la incheierea caruia partile nu cunosc existenta si intinderea exacta a avantajelor patrimoniale ce vor re ...

Contractul colectiv de munca

Contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentat ...

Contractul comercial

Contractul comercial este acel contract prin care se stabilesc raporturi juridice comerciale si din care izvorasc obligatii comerciale.

Contractul comutativ

Contractul comutativ este contractul cu titlu oneros la incheierea caruia partile cunosc intinderea obligatiilor si astfel pot aprecia valoarea acesto ...

Contractul consensual

Contractul consensual este acel contract care este valabil incheiat prin simplul acord de vointa al partilor indiferent de forma in care este exprimat ...

Contractul cu executare succesiva

Contractul cu executare succesiva este contractul in care obligatiile uneia din parti sau a partilor sunt stabilite sa se execute in timp printr-o pre ...

Contractul de antrepriza

Contractul de antrepriza este contractul in baza caruia una din parti, numita antreprenor, se obliga sa execute pe riscul sau o anumita lucrare pentru ...

Contractul de arendare

Contractul de arendare este un contract prin care una din parti, numita arendator, transmite celeilalte parti, numita arendas, bunuri agricole in vede ...

Contractul de asigurare

Contractul de asigurare face parte din categoria contractelor aleatorii si consta in obligatia asiguratului sa plateasca celeilalte parti, numita asig ...

Contractul de comodat (imprumut de folosinta)

Contractul de comodat (imprumut de folosinta) este contractul prin care o persoana, numita comodant, remite spre folosinta temporara unei alte persoan ...

Contractul de concesiune

Contractul de concesiune este contractul prin care una din parti, numita concendent, transmite pe o perioada determinata celeilalte parti, numita conc ...

Contractul de depozit

Contractul de depozit este contractul prin care o persoana numita deponent, incredinteaza un lucru altei persoane, numita depozitar, care se obliga sa ...

Contractul de donatie

Contractul de donatie este un contract solemn, unilateral si cu titlu gratuit prin care una din parti, numita donator, isi micsoreaza in mod irevocabi ...

CONTRACTUL DE FIDEJUSIUNE (cautiune)

CONTRACTUL DE FIDEJUSIUNE (cautiune) este contractul prin care o persoana (fidejusor) se obliga sa garanteze fata de creditor executarea obligatiei de ...

Contractul de gaj

Contractul de gaj este contractul prin care debitorul emite creditorului sau un lucru mobil corporal sau incorporal, in vederea garantarii sale. Gajul ...

Contractul de inchiriere a locuintei

Contractul de inchiriere a locuintei este o varietate a contractului de locatiune, fiind aplicabil numai inchirierilor care au ca obiect locuinte.

Contractul de intretinere

Contractul de intretinere este contractul prin care una din parti instraineaza un bun sau plateste o suma de bani, iar cealalta parte se obliga sa-i a ...

Contractul de know-how

Contractul de know-how este contractul ce are ca obiect transmiterea cu titlu oneros a unor cunostinte si procedee tehnice care n-au fost si nici nu s ...

Contractul de locatiune

Contractul de locatiune este contractul prin care o persoana numita locator pune la dispozitia altei persoane numita locatar folosinta unui bun indivi ...

Contractul de mandat

Contractul de mandat este un contract prin care o persoana, numita mandatar, se obliga sa incheie acte juridice pe seama unei alte persoane, numita ma ...

Contractul de prestari servicii

Contractul de prestari servicii este contractul prin care una dintre parti, numita prestator, se obliga sa-i presteze celeilalte parti, numita benefic ...

Contractul de renta viagera

Contractul de renta viagera este contractul prin care o persoana, numita credirentier, instraineaza un bun sau plateste o suma de bani in schimbul une ...

Contractul de schimb

Contractul de schimb este un contract prin care partile, numite copermutanti, se obliga fiecare, sa transmita celeilalte dreptul de proprietate asupra ...

Contractul de societate civila

Contractul de societate civila este contractul prin care doua sau mai multe persoane se obliga, fiecare fata de cealalta, sa puna in comun aportul lor ...

Contractul de vanzare-cumparare

Contractul de vanzare-cumparare este contractul prin care una din parti, vanzatorul, stramuta proprietatea bunului sau asupra celeilalte parti, cumpar ...

Contractul gratuit

Contractul gratuit este contractul prin care una din parti se obliga sa procure celeilalte parti un folos patrimonial fara a primi nimic in schimbul p ...

Contractul individual de munca

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autor ...

Contradictorialitatea

Contradictorialitatea reprezinta unul din principiile de baza al judecatii conform caruia, probele administrate in cauza, drepturile partilor de a fi ...

Contraexpertiza

Contraexpertiza este un mijloc de proba ce consta intr-o noua expertiza ceruta de partea nemultumita de modul in care starea de fapt a fost stabilita ...

Contraoferta

Contraoferta reprezinta acea manifestare de vointa juridica prin care destinatarul ofertei propune ofertantului incheierea contractului in alte condit ...

Copermutantul

Copermutantul este acea persoana care incheie un contract de schimb.

Coproprietate fortata (perpetua)

Coproprietate fortata (perpetua) este o forma a proprietatii comune pe cote-parti care se caracterizeaza prin aceea ca se mentine independent de voint ...

Corpul de cladire

Corpul de cladire reprezinta acea parte componenta a unei cladiri, delimitata dupa anumite criterii precum: sistemul arhitectonic si constructiv deter ...

Corpurile delicte

Corpurile delicte sunt mijloacele materiale de proba ce reprezinta acele obiecte care au fost folosite sau destinate sa serveasca la savarsirea unei i ...

Coruptia

Coruptia reprezinta acele fapte limitative reglementate de lege, precum luarea si darea de mita, primirea de foloase necuvenite, traficul de influenta ...

Creanta exigibila

Creanta exigibila este creanta ajunsa la scadenta, care poate fi pretinsa, careia i se poate cere executarea , chiar executarea silita.

Creanta lichida

Creanta lichida este creanta al carui cuantum este precis determinat, adica al carui obiect reprezinta o suma determinata de bani sau o cantitate dete ...

Creditorul

Creditorul este subiectul activ al unui raport juridic, titular al unui drept de creanta, care poate pretinde debitorului indeplinirea obligatiei core ...

Creditorul chirografar

Creditorul chirografar este creditorul a carui creanta nu este insotita de nici o garantie reala sau personala, ci este asigurata printr-un drept de g ...

Creditorul gajist

Creditorul gajist este creditorul a carui creanta este garantata printr-un drept real accesoriu de gaj.

Creditorul ipotecar

Creditorul ipotecar este creditorul a carui creanta este garantata printr-un drept real accesoriu imobiliar de ipoteca.

Crima

Crima este termenul care desemneaza infractiunile cele mai grave si care clasifica infractiunile in mai multe clase: crime, delicte si contraventii.

Crima organizata

Crima organizata reprezinta activitatile infractionale ale unor grupuri constituite pe principii conspirative, cu o structura ierarhica bine definita, ...

Criminalitatea

Criminalitatea totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat si intr-o anumita perioada.

Criminalitatea gulerelor albe

Criminalitatea gulerelor albe este un concept ce desemneaza actele ilicite savarsite de catre persoane cu pozitie sociala si economica foarte buna, si ...

Criminalitatea violenta

Criminalitatea violenta reprezinta infractiunea comisa prin acte de agresivitate sporita, cu urmari deosebit de grave, ce creeaza si mentin un sentime ...

Criminologia

Criminologia este stiinta care are ca obiect studierea cauzelor criminalitatii, in scopul stabilirii mijloacelor si masurilor pentru prevenirea si com ...

Culpa

Culpa exista atunci cand faptuitorul prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accepta, socotind fara temei ca el nu se va produce, si atunci cand nu p ...

Culpa creditorului

Culpa creditorului reprezinta o cauza de exonerare de raspundere contractuala.

Cumparatorul

Cumparatorul este persoana cu capacitate deplina de exercitiu, ori reprezentat sau asistat de parinti ori tutore, care printr-un contract de vanzare-c ...

Curatela

Curatela este o institutie reglementata de Codul familiei, organizata de autoritatea tutelara. Curatela se instituie pentru ocrotirea unei persoane ca ...

Curtea constitutionala

Curtea constitutionala este unica autoritate de jurisdictie care se supune doar Constitutiei si Legii sale de organizare si functionare. Se pronunta n ...

Curtea cu jurati

Curtea cu jurati este instanta judecatoreasca ce functioneaza in unele state si are competenta de a judeca faptele penale dintre cele mai grave, fiind ...

Curtea de apel

Curtea de apel judeca in dreptul procesual civil: 1.in prima instanta, procesele si cererile in materie comerciala precum si cererile in materie de co ...

Curtea suprema de justitie

Curtea suprema de justitie este instanta judecatoreasca suprema , cu atributii de judecata potrivit legii, de urmarire a aplicarii corecte si unitare ...

Cutuma

Cutuma este practica generala, relativ indelungata si repetata a statelor, considerata de ele ca dand expresie unor reguli de conduita cu forta juridi ...

Justia domina et regina omnium virtutumNoutati juridice si legislative


Intr-o lume in miscare, va tinem la curent cu ultimele modificari legislative si articole de interes.

Noutati Juridice


ZILE LIBERE 2018 - Sarbatori Legale In Romania

Cele 12 zile libere în 2018 sunt: 1 ianuarie, 2 ianuarie — Anul Nou 24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române 8 aprili ... Detalii

ZILE LIBERE 2017, PREVAZUTE IN CODUL MUNCII

În România există 14 zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează, iar acestea sunt prevăzute exclu ... Detalii

BUGETARII VOR AVEA LIBER SI PE 14 AUGUST

Executivul a stabilit astăzi, printr-o hotărâre, ca ziua de luni, 14 august 2017, să fie zi liberă pentru salariații din ... Detalii

Noutati Legislative


Consimţământul prevăzut de regulamentul privind protectia datelor cu caracter personal GDPR

Condițiile de acordare a consimțământului au fost consolidate, iar companiile nu vor mai putea folosi termeni și condiți ... Detalii

Scutire impozit IT 2018: modificari de la 1 februarie 2018 (oficial ANAF)

Potrivit art. 60 pct. 2 din Codul fiscal, persoanele fizice sunt scutite de la plata impozitului pentru veniturile din salarii si asimilate salariil ... Detalii

DPO - Ofițer de protecție a datelor cu caracter personal

În prezent, controlorii sunt obligați să notifice activitățile de prelucrare a datelor cu autoritățile locale de pr ... Detalii

Justia domina et regina omnium virtutumBlog - Sectiune de articole utile


Pentru a fi informat si a intelege anumite aspecte din domeniul jurdic, va prezentam aceasta colectie de articole utile.

Articole informative


Sancțiuni în caz de incălcare GDPR

În cadrul organizațiilor GDPR care încalcă GDPR, li se poate aplica o amendă de până la 4% din cifra de afaceri a ... Detalii

Articole recomandate


GDPR - Domeniul de aplicare sporit teritorial (aplicabilitate extra-teritorială)

În mod evident, cea mai mare schimbare în ceea ce privește confidențialitatea în materie de confidențialitate a datelor ... Detalii

Justia domina et regina omnium virtutumTermeni de utilizare | GDPR & Cookies | Modifică preferințe Cookieuri