Dictionar Juridic - Termeni Juridici Explicati incepand cu litera A / 165


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV

A contrario

Dimpotriva, în sens opus sau prin opozitie. Metoda de argumentare logica ce demonstreaza nerelevanta tezei opuse: daca acceptam albul, nu poate fi to ...

A fortiore

De la cel mai tare. Rationament de interpretare logica în sensul ca cel ce poate mai mult poate si mai putin

Ab initio

De la bun început, dintru început

Ab orem ad aurem

De la gura la ureche, discret

Accesorium sequitur principale

Accesoriul urmeaza principalul. Cu alte cuvinte, este cârmuit de aceiasi lege

Actio in personam

Actiune îndreptata împotriva persoanei

Actio in rem

Actiune reala, îndreptata împotriva unui lucru

Actio non datur cui nihil interest

Nu poate avea actiune în justitie cel ce nu are interes

Actori incumbit onus probandi

Reclamantului îi revine sarcina probei

Ad Kalendas Graecas

La calendele grecesti. Traductibil prin niciodata, caci în calendarul grecesc nu existau ca la romani kalendae adica prima zi a lunii când trebuiau ...

Ad literam

Cuvânt cu cuvânt, în litera cartii

Ad nutum

De îndata, imediat, la porunca

Ad probationem

Care serveste ca mijloc de proba

Ad validitatem

Care conditioneaza validitatea

Ad valorem

Dupa valoare. De exemplu taxa de timbru dupa valoare sau competenta unei instante dupa valoarea pretentiilor

Animus donandi

Cu intentia de a darui

Animus novandi

Cu intentia de a înoi

Animus sibi habendi

Cu intentia de a avea, de a poseda pentru sine

Audiatur et altera pars

Sa fie ascultata si cealalta parte

Abandon

Abandon este decizia de a renunta la un bun sau la un drept (de regula) de proprietate, luata in anumite conditii prevazute de lege; a parasi pe cinev ...

Abatere

Abatere incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar, prevazuta de legi si de alte reglementari legale si care atrage dupa sine ...

Abrogare

Abrogare reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, ...

ABTINERE (autorecuzarea)

ABTINERE (autorecuzarea) este institutia prin care persoana incompatibila se abtine sa participe in procesul penal, daca se afla intr-unul din cazuril ...

Abuz

Abuz reprezinta o depasire a legalitatii, este o fapta ilegala, adica exercitarea unui drept impotriva scopului lui economic si social, a legii sau re ...

Abuz de drept

Abuz de drept constituie o fapta ilicita si angajeaza raspunderea civila delictuala a celui in culpa, in masura in care sunt intrunite conditiile legi ...

Abuz de incredere

Abuz de incredere face parte din categoria crimelor si delictelor contra patrimoniului si consta in insusirea unui bun mobil al altuia, detinut cu ori ...

Abuz in serviciu contra intereselor persoanelor

Abuz in serviciu contra intereselor persoanelor este fapta functionarului public, care, in exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu in ...

Abuz in serviciu contra intereselor publice

Abuz in serviciu contra intereselor publice este fapta functionarului public, care, in exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu indepl ...

Acceptare

Acceptare este manifestarea vointei de a dobandi un drept, de a primi oferta de incheiere a unui contract, sau de a primi o succesiune.

Acceptarea succesiunii

Acceptarea succesiunii reprezinta modalitatea de exercitare a dreptului de optiune succesorala ce consta in actul juridic unilateral prin care un most ...

Accesiune

Accesiune reprezinta incorporarea materiala a unui lucru considerat mai putin important intr-un bun mai important, cu efectul dobandirii dreptului de ...

Accesiune imobiliara artificiala

Accesiune imobiliara artificiala este o forma a accesiunii imobiliare a carei infaptuire presupune interventia omului, adica constructia sau plantatia ...

Accesiune imobiliara naturala

Accesiune imobiliara naturala este o forma a accesiunii imobiliare care se realizeaza fara interventia omului, adica: aluviunea, avulsiunea, insulele ...

Accesiune mobiliara

Accesiune mobiliara forma a accesiunii ce consta in unirea prin incorporare a unor bunuri mobile care apartin unor proprietari diferiti, unire prin ca ...

Accident de munca

Accident de munca este intamplarea neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva; vatamarea sanatatii sau moartea unui angajat, provocat ...

Achiesare

Achiesare este incuviintarea, recunoastea unui act, a unui drept, a unei hotarari; in cadrul procesului civil este manifestarea in forma procesuala a ...

Acont

Acont este suma de bani platita ca garantie in contul pretului, de una dintre partile contractante celeilalte parti, inainte ca aceasta sa fi trecut l ...

Acord

Acord reprezinta consimtamantul la ceva, intelegerea intre doua parti la incheierea unui act juridic, care, uneori, pentru a fi valabil, se da in fata ...

Acord comercial

Acord comercial reprezinta forma cea mai frecventa pe care o imbraca tratatele internationale, este o conventie prin care, de regula, doua state isi r ...

Acreditare

Acreditare este imputernicirea data unei persoane prin scrisoare de acreditare intr-o calitate diplomatica.

Act

Act este acel document elaborat de o autoritate de stat, prin care se atesta un fapt, o obligatie, identitatea cuiva. Exista mai multe categorii de ac ...

Act autentic

Act autentic reprezinta mijlocul de proba din categoria inscrisurilor prevazute in Codul civil, care s-a incheiat cu solemnitatile cerute de lege de u ...

Act de cruzime

Act de cruzime este actul savarsit de infractor in timpul consumarii faptei si care provoaca victimei suferinte fizice sau psihice si chinuri prelungi ...

Act de executie

Act de executie este actul prin care se duce la indeplinire hotararea de a savarsi o infractiune, realizandu-se insasi actiunea care constituie elemen ...

Act de stare civila

Act de stare civila este inscrisul autentic prin care se dovedeste nasterea, casatoria sau decesul unei persoane.

Act sub semnatura privata

Act sub semnatura privata reprezinta un mijloc de proba din categoria inscrisurilor ce cuprinde pe langa continut si semnatura partilor, elemente nece ...

Acte premergatoare

Acte premergatoare sau investigatiile prealabile, sunt actele procedurale de natura si functionalitate specifica, situate in afara procesului penal. S ...

Acte preparatorii

Acte preparatorii sunt actele prin care se pregateste realizarea, executarea infractiunii de a savarsi o infractiune. Legea penala nu pedepseste actel ...

Actionar

Actionar este persoana care poseda actiuni la o societate pe actiuni sau la o societate in comandita pe actiuni.

Actionar semnificativ

Actionar semnificativ - este persoana care, nemijlocit si singura, ori prin intermediul sau impreuna si in legatura cu alte persoane, detine sau este ...

Actiune cambiala

Actiune cambiala este mijlocul juridic prin care posesorul unei cambii isi realizeaza dreptul sau de creanta izvorat din aceasta, urmarind in cazul in ...

Actiune civila

Actiune civila este mijlocul legal cel mai important de protejare prin constrangere judiciara a drepturilor civile incalcate sau a intereselor ocrotit ...

Actiune civila in procesul penal

Actiune civila in procesul penal este mijlocul legal prin care persoana care a suferit o paguba ca urmare a delictului savarsit, solicita despagubiri ...

Actiune in constatarea nulitatii absolute a unui act juridic

Actiune in constatarea nulitatii absolute a unui act juridic este acel mijloc procedural de valorificare a dreptului de a cere in justitie desfiintare ...

Actiune in justitie

Actiune in justitie este mijlocul legal in temeiul caruia se poate aduce inaintea justitiei conflictul de drept nascut din incalcarea unei norme. Prin ...

Actiune in prestatie tabulara

Actiune in prestatie tabulara este actiunea reala prin care cel indreptatit sa-si intabuleze in cartea funciara un drept real imobiliar poate cere ins ...

Actiune in regres

Actiune in regres reprezinta acea actiune civila prin care cel obligat poate cere in justitie obligarea aceluia pentru care a platit sa inapoieze plat ...

Actiune in resciziune

Actiune in resciziune reprezinta actiunea civila prin care partea indreptatita cere instantei judecatoresti anularea unui act juridic pentru leziune.

Actiune in restituirea platii nedatorate

Actiune in restituirea platii nedatorate este actiunea civila prin care cel ce a facut o plata nedatorata cere restituirea ei de la cel care a primit- ...

Actiune in revendicare

Actiune in revendicare este actiunea prin care proprietarul care a pierdut posesia asupra unui bun individual determinat, cere instantei sa i se stabi ...

Actiune in revendicare mobiliara

Actiune in revendicare mobiliara este actiunea ce poate avea ca obiect numai bunuri mobile in care reclamantul revendicant va trebui sa dovedeasca ca ...

Actiune penala

Actiune penala este mijlocul prevazut de lege prin care se realizeaza, in justitie, tragerea la raspunderea penala a persoanelor care au savarsit crim ...

Actiunea

Actiunea este desfasurarea unei activitati in vederea atingerii unui scop pentru aducerea la indeplinire a unei hotarari delictuoase. Este una dintre ...

Actiunea confesorie

Actiunea confesorie este acea actiune reala prin care se urmareste ocrotirea sau valorificarea celorlalte drepturi reale principale (exceptand dreptul ...

Actiunea directa

Actiunea directa consta in dreptul unei persoane de a da in judecata pe altcineva, parte intr-un act juridic, desi nu este in raport contractual cu pa ...

Actiunea imobiliara

Actiunea imobiliara desemneaza acea actiune civila care are ca obiect pretentii privitoare la drepturi asupra unui bun imobil (prin natura si destinat ...

Actiunea in anulare

Actiunea in anulare reprezinta mijlocul procedural de valorificare a dreptului de a cere in justitie desfiintarea retroactiva a unui act juridic lovit ...

Actiunea in constatare

Actiunea in constatare este actiunea civila prin care se cere ca instanta de judecata sa constate, prin hotararea sa, fie existenta unui drept, fie in ...

Actiunea in reziliere

Actiunea in reziliere este mijlocul procedural de valorificare, in caz de neintelegere intre parti, a dreptului de obtine rezilierea unui contract sin ...

Actiunea in rezolutie

Actiunea in rezolutie este mijlocul procedural prin care una din partile unui contract poate cere rezolutiunea contractului pentru neexecutarea culpab ...

Actiunea in simulatie

Actiunea in simulatie este mijlocul procedural prin care se cere instantei de judecata inlaturarea unui act juridic aparent, simulat, descoperindu-se ...

Actiunea ipotecara

Actiunea ipotecara desemneaza actiunea reala care se naste din ipoteca si care serveste creditorului ipotecar la recuperarea creantei sale ajunse la s ...

Actiunea mixta

Actiunea mixta este acea actiune civila prin care se exercita concomitent un drept real si un drept personal (de creanta), ambele luand nastere din ac ...

Actiunea mobiliara

Actiunea mobiliara este actiunea civila ce are ca obiect pretentii privitoare la drepturi asupra unui bun mobil corporal sau incorporal, ori mobil pri ...

Actiunea negatorie

Actiunea negatorie reprezinta actiunea reala prin care reclamantul contesta faptul ca paratul ar avea un drept de superficie, un drept de uzufruct, uz ...

Actiunea oblica

Actiunea oblica este actiunea civila prin care creditorul chirografar exercita in numele debitorului sau drepturile si actiunile patrimoniale neexerci ...

Actiunea pauliana

Actiunea pauliana este acea actiune prin care creditorul poate cere anularea actelor juridice facute in frauda drepturilor sale de catre debitor, pent ...

Actiunea personala

Actiunea personala este actiunea care se intemeiaza pe un drept personal, de creanta, servind la exercitarea sau apararea acelui drept.

Actiunea petitorie

Actiunea petitorie este acea actiune reala imobiliara care tinde la apararea dreptului de proprietate sau a altui drept real imobiliar si care privest ...

Actiunea posesorie

Actiunea posesorie este actiunea reala imobiliara prin care se urmareste apararea posesiunii imobilului, putand fi intentata de posesorchiar daca nu e ...

Actiunea reala

Actiunea reala este actiunea civila prin care se urmareste ocrotirea sau valorificarea unui drept real.

Actiunile la purtator

Actiunile la purtator sunt acele actiuni emise de societatile comerciale care nu prezinta mentiunea numelui titularului, ele apartinand celui care le ...

Actiunile nominative

Actiunile nominative sunt actiunile emise de societati comerciale la care numele titularului este mentionat atat pe titlu cat si in registrul societat ...

Actul de incepere a urmaririi penale

Actul de incepere a urmaririi penale este actul prin care se dispune inceperea urmaririi penale de catre organul competent. Inceperea urmaririi penale ...

Actul de sesizare

Actul de sesizare este actul prin care este sesizat organul de urmarire penala sau se dispune trimiterea in judecata a inculpatului. Cand legea preved ...

Actul juridic civil

Actul juridic civil reprezinta manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, adica de a crea, modifica ori stinge un raport ...

Acuzator

Acuzator este persoana care acuza. In procesul penal, dovedirea vinovatiei revine acuzarii, adica procurorului, respectiv partii vatamate, in situatia ...

ACUZATUL (invinuit sau inculpat)

ACUZATUL (invinuit sau inculpat) este persoana invinuita de savarsirea unor fapte penale de o anumita gravitate, numite crime. El este considerat part ...

Ad probationem

Ad probationem este o locutiune latina, utilizata in legatura cu o conditie de forma a unui act juridic pentru a exprima ideea ca aceasta este ceruta ...

Adjudecarea

Adjudecarea este modul de dobandire a dreptului de proprietate constand in atribuirea, prin hotarare judecatoreasca, a unui bun scos la licitatie publ ...

Afini

Afini sunt persoanele intre care exista o legatura de rudenie (sotii intre ei nu sunt afini, asa cum nici rudele unuia dintre soti nu sunt afini cu ru ...

Aflarea adevarului

Aflarea adevarului reprezinta un principiu fundamental in procesului penal, conform caruia, in desfasurarea procesului penal trebuie sa se asigure afl ...

Agresor

Agresor este persoana care savarseste o agresiune si devine susceptibila de a fi trasa la raspundere penala.

Alibi

Alibi reprezinta dovada sau mijlocul de aparare prin care o persoana isi dovedeste nevinovatia rezultata din constatarea ca la data savarsirii crimei ...

Alienabil

Alienabil este un atribut juridic ce caracterizeaza anumite categorii de drepturi sau de bunuri, exprimand posibilitatea instrainarii acestora prin ac ...

Aluviunea

Aluviunea reprezinta o forma a accesiunii imobiliare naturale ce consta in cresterile de pamant care se fac succesiv de-a lungul malurilor apelor curg ...

Amenda

Amenda este sanctiunea administrativa, contraventionala, fiscala sau civila care consta in obligatia autorilor unor fapte ilicite, de a plati o suma d ...

Amenda judiciara

Amenda judiciara reprezinta sanctiunea ce se aplica de catre organul de urmarire penala prin ordonanta si de instanta de judecata, prin incheiere, per ...

Amenda penala

Amenda penala este pedeapsa principala ce consta in suma de bani pe care infractorul este condamnat de instanta sa o plateasca. Este prevazuta ca o sa ...

Amendament

Amendament reprezinta acel text care se introduce intr-un proiect de lege, pentru a preciza, a completa sau pentru a modifica unele dispozitii.

Amnistia

Amnistia cauza care inlatura raspunderea penala alaturi de prescriptia raspunderii penale, lipsa plangerii prealabile si impacarea partilor. Aceasta c ...

Amprenta

Amprenta este urma lasata prin presare pe o suprafata, si poate fi: amprenta digitala (urma lasata de tesuturile papilare ale degetului); amprenta pal ...

Ancheta internationala

Ancheta internationala reprezinta o modalitate de solutionare pasnica a diferendelor ce consta in clarificarea unor chestiuni foarte controversate ce ...

Antecontractul de vanzare-cumparare

Antecontractul de vanzare-cumparare este acordul de vointa contractual prin care o parte sau ambele parti se obliga sa semneze in viitor un anumit con ...

Antreprenor

Antreprenor este persoana care a incheiat un contract de atrepriza, obligandu-se astfel fata de cocontractantul sau, numit client sau beneficiar, sa e ...

Anulabil

Anulabil este acel caracter al unui act juridic de a fi susceptibil de anulare, daca nu a fost incheiat cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare ...

Anulare

Anulare este acea sanctiune civila ce consta in desfiintarea retroactiva prin hotarare judecatoreasca a unui act juridic lovit de nulitate relativa

Aparator

Aparator este persoana care are calificarea profesionala, cunostinte de specialitate si dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile ...

Apatrid

Apatrid este persoana care nu are cetatenia nici unui stat dar pentru al caror statut juridic international au fost elaborate doua conventii: Conventi ...

Apel

Apel este calea de atac ordinara prevazuta de Codul de procedura penala, fiind al doilea grad de jurisdictie asupra fondului cauzei. De regula, pot fi ...

Aprecierea probelor

Aprecierea probelor operatiune ce consta in evaluarea si compararea probelor administrate, si formularea concluziilor cu privire la puterea probanta s ...

Arbitrajul international

Arbitrajul international reprezinta modul de reglementare a diferendelor internationale, in care partile, printr-o conventie formala, se supun decizie ...

Arestarea

Arestarea este privarea de libertate a unei persoane, masura procesuala prevazuta de Codul de procedura penala si a carei aplicare asigura desfasurare ...

Arvuna

Arvuna reprezinta suma de bani pe care o parte o da celeilalte parti in urma incheierii unui contract sau a unui antecontract, urmand ca in caz de ner ...

Ascendentii ordinari

Ascendentii ordinari sunt ascendentii defunctului, altii decat parintii lui (care sunt ascendenti privilegiati), adica bunici, strabunici etc. fara li ...

Ascendentii privilegiati

Ascendentii privilegiati sunt parintii defunctului chemati la succesiunea acestuia si fac parte din clasa a II-a de mostenitori legali.

Asigurarea

Asigurarea este masura care se ia in vederea prevenirii, inlaturarii, repararii unor consecinte negative ce se vor putea produce datorita unor evenime ...

Asigurat

Asigurat este subiectul unui raport juridic de asigurare care, in cazul producerii evenimentului asigurat, este indreptatit sa pretinda prestatia pe c ...

Asistenta juridica

Asistenta juridica este forma prin care se manifesta dreptul la aparare. Invinuitul sau inculpatul are dreptul sa fie asistat de un aparator in tot cu ...

Asociat

Asociat este o parte intr-un contract de societate, membru al unei asociatii.

Asociatia de proprietari

Asociatia de proprietari organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire cu mai multe apartamente proprietate privata sau mixta.

Asociatia magistratilor

Asociatia magistratilor asociatie profesionala a judecatorilor si procurorilor cu personalitate juridica si statut propriu.

Audiere

Audiere este un act procedural ce consta in ascultarea invinuitului sau inculpatului, a celorlalte parti din procesul penal, a martorului, precum si a ...

Autor

Autor este persoana care a creat o opera literara, artistica, stiintifica sau orice alta opera de creatie intelectuala si care se bucura de toate prer ...

Autoritate de lucru judecat

Autoritate de lucru judecat este un principiu juridic potrivit caruia hotararile judecatoresti definitive capata autoritate (putere) de lucru judecat, ...

Autoritatea tutelara

Autoritatea tutelara este organul de stat caruia ii revin, conform legii, atribute privitoare la stabilirea si organizarea tutelei, la supravegherea, ...

Autorizatia prealabila

Autorizatia prealabila este actul administrativ a carui existenta si valabilitate conditioneaza posibilitatea incheierii legale a unui act juridic civ ...

Avulsiune

Avulsiune este forma a accesiunii imobiliare naturale ce consta in alipirea la un teren a unei bucati de pamant smulse de la un alt teren, prin actiun ...

Bancruta frauduloasa

Bancruta frauduloasa consta in falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor societatii sau ascunderea unei parti din activul societatii, infa ...

Justia domina et regina omnium virtutumNoutati juridice si legislative


Intr-o lume in miscare, va tinem la curent cu ultimele modificari legislative si articole de interes.

Noutati Juridice


ZILE LIBERE 2018 - Sarbatori Legale In Romania

Cele 12 zile libere în 2018 sunt: 1 ianuarie, 2 ianuarie — Anul Nou 24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române 8 aprili ... Detalii

ZILE LIBERE 2017, PREVAZUTE IN CODUL MUNCII

În România există 14 zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează, iar acestea sunt prevăzute exclu ... Detalii

BUGETARII VOR AVEA LIBER SI PE 14 AUGUST

Executivul a stabilit astăzi, printr-o hotărâre, ca ziua de luni, 14 august 2017, să fie zi liberă pentru salariații din ... Detalii

Noutati Legislative


Consimţământul prevăzut de regulamentul privind protectia datelor cu caracter personal GDPR

Condițiile de acordare a consimțământului au fost consolidate, iar companiile nu vor mai putea folosi termeni și condiți ... Detalii

Scutire impozit IT 2018: modificari de la 1 februarie 2018 (oficial ANAF)

Potrivit art. 60 pct. 2 din Codul fiscal, persoanele fizice sunt scutite de la plata impozitului pentru veniturile din salarii si asimilate salariil ... Detalii

DPO - Ofițer de protecție a datelor cu caracter personal

În prezent, controlorii sunt obligați să notifice activitățile de prelucrare a datelor cu autoritățile locale de pr ... Detalii

Justia domina et regina omnium virtutumBlog - Sectiune de articole utile


Pentru a fi informat si a intelege anumite aspecte din domeniul jurdic, va prezentam aceasta colectie de articole utile.

Articole informative


Sancțiuni în caz de incălcare GDPR

În cadrul organizațiilor GDPR care încalcă GDPR, li se poate aplica o amendă de până la 4% din cifra de afaceri a ... Detalii

Articole recomandate


GDPR - Domeniul de aplicare sporit teritorial (aplicabilitate extra-teritorială)

În mod evident, cea mai mare schimbare în ceea ce privește confidențialitatea în materie de confidențialitate a datelor ... Detalii

Justia domina et regina omnium virtutumTermeni de utilizare | GDPR & Cookies | Modifică preferințe Cookieuri